โครงการสร้างอาคารพระชำระหนี้สงฆ์ "สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก"
พร้อมวิหาร 1 ช่อง ติด "มหาวิหารหลวงพ่อยิ้ม"

*เบื้องต้นสร้างจำนวน 30 องค์
*ขณะนี้ มีเจ้าภาพจองแล้ว 19 องค์

"สมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 4 ศอก" พร้อมวิหาร 1 ช่อง ราคา 250,000 บาท

ผู้ที่มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

พระปลัดวิรัช โอภาโส (เจ้าอาวาส) : 064-159-9555

sadok

กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน