ภาพการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด

ประจำปี 2561

คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ณ.วัดธรรมยาน


กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน