พิธีบวงสรวงรับหินแกรนิตดำจากโรงงาน

เพื่อแกะสลักพระพุทธบาทสี่รอย

จำลองเท่าของจริง

ยาว 6 เมตร กว้าง 3.5 เมตร สูง 1.5 เมตร

และจะประดิษฐานไว้

ในพระบรมธาตุมหาเจดีย์กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน