ภาพวันสงกรานต์ 13 เมษายน 255ึ7

มีการขอขมาพระรัตนตรัย พระขอขมาซึ่งกันและกัน มีการสรงนำ้ และก่อเจดีย์ทราย

กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน