พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ วัดธรรมยาน 30 มกราคม 2554

                            โดยพระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2


กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน