พิธีพุทธาภิเษก 17 ตุลาคม 2563

                                                                                                    *ดูภาพ กดที่ปุ่มกลมสีน้ำเงิน

                                                                                                            Pasith Heepphorn

                                                                                                                       JoJo Wutty

                                                                                                           ตั้ง วัชรพงศ์ ถ่ายภาพ

กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน