โมทนากับเจ้าภาพที่บริจาคปัจจัย ผ่านคุณจอมนัทธี วรวรรณธนะชัย

เพื่อซ่อมสมเด็จองค์ปฐม และสมเด็จปางจักรพรรดิ์ 161,250 บาท

ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมกดเพื่อกลับขึ้นด้านบน