พิธีพุทธาภิเษก พระรูปเหมือนพระอุปคุต และพระอุปคุตออกจากนิโรธสมาบัติ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 <<คลิกที่นี่-เฟสบุ๊ค

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 <<คลิกที่นี่-รูปภาพ

>

กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน