ไถ่ชีวิตโค 26 ตัว

คณะจากวัดธรรมยาน ร่วมกันไถ่ชีวิตโคจำนวน 26 ตัว

วันที่ 18 สิงหาคม 2561

ไว้ณ. ศูนย์อบรม - ส่งเสริมพระพุทธศาสนาชาวเขา บ้านเข็กน้อย

อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์


กดเพื่อกลับขึ้นด้านบน